Όροι Χρήσης

Ταυτότητα της επιχείρησης
Το baltoyannis.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Το κατάστημα λειτουργεί διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.baltoyannis.com, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η χρήση του καταστήματος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, διαφορετικά δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.baltoyannis.com λειτουργεί από την BALTOYANNIS Μ.ΙΚΕ με έδρα στη Γλυφάδα, Πλ. Νυμφών 1, ΤΚ. 16674 και υπάγεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Γλυφάδας.

Προϋποθέσεις και αλλαγές
Το baltoyannis.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσω του site του καταστήματος. Επίσης, το baltoyannis.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστότοπου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Παρέχονται πληροφορίες και προϊόντα
Το baltoyannis.com δεσμεύεται για την ποιότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπό του, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή προκύψουν ακούσια ή διακοπές λειτουργίας του ιστότοπου για λόγους ανωτέρας βίας. Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές ισχύουν από τη στιγμή της πραγματοποίησής τους και την άμεση δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρήστη
Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος baltoyannis.com δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν ή/και το περιεχόμενό του με οποιοδήποτε παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο τρόπο. Επίσης δηλώνουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτούς κατά τη χρήση του καταστήματος και το περιεχόμενό του είναι αληθείς και ακριβείς. Τέλος, δηλώνουν ότι φέρουν κάθε ευθύνη για τη χρήση του καταστήματος και του λογαριασμού τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς και αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την εν λόγω χρήση στο baltoyannis.com ή/και σε οποιονδήποτε από τους συνεργάτες του.

Περιορισμός της ευθύνης
Το baltoyannis.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση/ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα, δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι αποκλειστικά, απώλειας κερδών, χρόνου διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας δεδομένων και απώλειας πελατών κ.λπ.), που προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του καταστήματος. Ο χρήστης-πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα και το baltoyannis.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων - λογισμικού - υπηρεσιών που παρέχει .  Η μεταφορά των εμπορευμάτων για τον χρήστη-πελάτη, εφόσον ζητηθεί, γίνεται με ευθύνη του πελάτη. Το baltoyannis.com δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα προϊόντων τρίτων που διατίθενται στους πελάτες, επειδή τα προϊόντα παραλαμβάνονται από προμηθευτές ή/και κατασκευαστές, συσκευασμένα σε σφραγισμένα κουτιά. Σε περίπτωση κατεστραμμένων ή ελαττωματικών προϊόντων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο του baltoyannis.com και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα, αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων (Βλ. Επιστροφές). Τέλος, το baltoyannis.com δεν δεσμεύεται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να ειδοποιεί τους χρήστες εάν η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε είναι διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στον ιστότοπο.


Μυστικότητα
Το baltoyannis.com δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των πελατών του ιστότοπου, σε συμμόρφωση με το νόμο Ν.2742/97 για την προστασία της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή ιδρύματα χωρίς την άδειά σας και βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε θέλετε. Τέλος, το baltoyannis.com δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη που δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχει αυτή, να υποβάλει αίτημα διαγραφής του αρχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα χρήστη διαγράφονται και δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

 


Σημείωση απορρήτου | GDPR

Η Baltoyannis Architects (διεύθυνση: Πλατεία Νυμφών 1, Γλυφάδα, 16677, Ελλάδα) (εφεξής «εμείς» ή/και «εμείς» ή/και «μας») στο πλαίσιο της καθημερινής της δραστηριότητας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν πελάτες της (εφεξής καλούμενοι «εσείς» ή/και «σας»). Η Baltoyannis Architects λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας, επομένως δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Βρείτε παρακάτω μερικές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία (εφεξής «Δημοσιοποίηση Απορρήτου»).
Η Baltoyannis Architects χρησιμοποιεί τον ιστότοπο www.baltoyannis.com (εφεξής «Baltoyannis Architects») με σκοπό την αγορά προϊόντων που σχετίζονται με μοτοσικλέτες, ιππασία μοτοσικλετών, κάμπινγκ και περιπέτεια πεζοπορίας και για σκοπούς διεξαγωγής εκδρομών/ξεναγών με μοτοσικλέτα, ράλι περιπέτειας και τρόπαια περιπέτειας.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
1.1. Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο Baltoyannis Architects, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη διεύθυνση IP, τη ζώνη ώρας και ορισμένα από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Επιπλέον, καθώς περιηγείστε στον παραπάνω ιστότοπο, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που βλέπετε, ποιοι ιστότοποι ή όροι αναζήτησης σας παρέπεμψαν στον ιστότοπό μας και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον παραπάνω ιστότοπο. Αναφερόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα ως "Πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή".
Συλλέγουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή χρησιμοποιώντας «cookies» που είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε cookies για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας με αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή μας βοηθούν να ελέγξουμε για ενδεχόμενο κίνδυνο και απάτη (ιδίως σε σχέση με τη διεύθυνση IP σας) και γενικότερα να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τον προαναφερθέντα ιστότοπο.
1.2. Πληροφορίες που μας δίνετε
1.2.1. Όταν δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα Baltoyannis Architects για την πραγματοποίηση μιας αγοράς και συνδέεστε μέσω αυτού του λογαριασμού, μας παρέχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επιπλέον, όταν κάνετε μια αγορά ή προσπαθείτε να κάνετε μια αγορά μέσω της Baltoyannis Architects, μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση αποστολής, τα στοιχεία πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων αριθμών πιστωτικής κάρτας ή πιστωτικού λογαριασμού), τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου. Αναφερόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες ως "Πληροφορίες παραγγελίας".
1.2.2. Όταν επιθυμείτε να συμμετάσχετε μαζί μας στις εκδρομές με μοτοσικλέτα/ξεναγήσεις ή στα ράλι περιπέτειας και στα τρόπαια, συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα κράτησης που παρέχεται στον ιστότοπο Baltoyannis Architects (εφεξής «Πληροφορίες Κράτησης») , που είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή σε αυτό.
1.2.3. Επιπλέον, όταν επιλέγετε να εγγραφείτε στον ιστότοπο Baltoyannis Architects για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία, επεξεργαζόμαστε το όνομα και τη διεύθυνση email σας (εφεξής «Δεδομένα εγγραφής σε ενημερωτικά δελτία») αποκλειστικά για το σκοπό της αποστολής σας των ενημερωτικών δελτίων μας. Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε (δηλαδή να ζητήσετε να διαγραφείτε) ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία βλάβη.
Όταν μιλάμε για "Προσωπικά δεδομένα" σε αυτήν τη Σημείωση απορρήτου, μιλάμε για Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, Πληροφορίες παραγγελίας, Πληροφορίες κράτησης και Δεδομένα συνδρομής σε ενημερωτικά δελτία.

2. ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:
2.1. Χρησιμοποιούμε Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που συλλέγουμε για να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε για ενδεχόμενο κίνδυνο και απάτη (ιδίως τη διεύθυνση IP σας) και γενικότερα για να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο. Με την αποδοχή των cookies μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Πληροφοριών που σχετίζονται με τη Συσκευή.
2.2. Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Παραγγελίας που συλλέγουμε γενικά για να εκπληρώσουμε τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου Baltoyannis Architects (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των στοιχείων πληρωμής σας, της διευθέτησης αποστολής και της παροχής τιμολογίων ή/και επιβεβαιώσεων παραγγελίας). Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (π.χ. για την παράδοση των προϊόντων που έχετε αγοράσει στον ιστότοπό μας).
2.3. Με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Συνδρομής στο Newsletters αποκλειστικά για το σκοπό της αποστολής σας των ενημερωτικών δελτίων μας.

3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτα μέρη που μας βοηθούν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Και συγκεκριμένα:
Μοιραζόμαστε τα στοιχεία πληρωμής σας με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Οι συναλλαγές πληρωμών εκτελούνται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-commerce».
Μοιραζόμαστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας με την UPS Greece (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης) προκειμένου να σας παραδώσουμε ένα προϊόν.
Μοιραζόμαστε τα Δεδομένα εγγραφής σας στα ενημερωτικά δελτία με την εταιρεία με την επωνυμία «The Rocket Science Group LLC», δημιουργό της πλατφόρμας αυτοματισμού μάρκετινγκ «Mailchimp», με σκοπό να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά δελτία μας και να σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες μας προσφορές.
Τέλος, μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε νόμιμο αίτημα για πληροφορίες που λαμβάνουμε ή για να προστατεύσουμε με άλλο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά μας.

4. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία (και διατηρούνται) μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Και συγκεκριμένα:
Διατηρούμε τις Πληροφορίες που σχετίζονται με τη Συσκευή σας για (20) χρόνια.
Διατηρούμε τα στοιχεία της παραγγελίας σας για είκοσι (20) χρόνια από την τελευταία αγορά. Αυτή η περίοδος διατήρησης είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την αγορά σας, όπως επιστροφές χρημάτων και εγγυήσεων, και για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική απαίτηση.
Διατηρούμε τα στοιχεία της κράτησής σας για επτά (7) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής/ξενάγησης με μοτοσικλέτα, για λόγους ασφαλείας.
Διατηρούμε Δεδομένα Συνδρομής στα Newsletters για όσο διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία μας.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δίνουμε υψηλή προτεραιότητα στην ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εφαρμόζουμε τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία από προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και ακατάλληλη αποκάλυψη. Αποθηκεύουμε Προσωπικά Δεδομένα σε ασφαλείς εγκαταστάσεις (που βασίζονται σε κεντρικούς διακομιστές εντός της ΕΕ) και εφαρμόζουμε συστηματικές διαδικασίες και διαδικασίες για την ασφάλεια και την αποθήκευση δεδομένων.

6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ
Μεταφέρουμε τα Δεδομένα Συνδρομής σας στο Newsletters μέσω της πλατφόρμας αυτοματισμού μάρκετινγκ MailChimp, η οποία διατηρείται από την εταιρεία με την επωνυμία «The Rocket Science Group LLC», που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πιο συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η μεταφορά προστατεύεται από τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τα δικαιώματά σας, δεδομένου ότι η «The Rocket Science Group LLC» έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωση με την ΕΕ-Η.Π.Α. Privacy Shield Framework. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/participant_search

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιούστε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή ενημέρωσης των Προσωπικών Δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή·
το δικαίωμα να εναντιωθείτε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, μόνο στο βαθμό των Προσωπικών Δεδομένων που δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους νομικής συμμόρφωσης ή συμβατικής εκτέλεσης·
το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία βλάβη, στην περίπτωση που η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας·
το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας·
το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ώστε να τα μεταφέρετε σε άλλη οντότητα· και
το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔ) σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔ (www.dpa.gr->Τα δικαιώματά μου-> Υποβολή καταγγελίας)

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ
Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς τη Δήλωση Απορρήτου, προκειμένου να αντικατοπτρίζουμε, για παράδειγμα, αλλαγές στις πρακτικές μας ή για άλλους λειτουργικούς, νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή κάνουμε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο μέλλον θα δημοσιευθεί σε αυτήν τη σελίδα και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ελέγχετε συχνά για να βλέπετε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στη Σημείωση απορρήτου μας και μείνετε ενημερωμένοι για το πώς προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες ή εάν θέλετε να υποβάλετε ένα παράπονο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω: Πλατεία Νυμφών 1, Γλυφάδα, 16677, Ελλάδα.

Architecture is the will of an epoch translated into space.
BALTOYANNIS ARCHITECTS

Pl. Nimfon 1
Glifada 16674
Greece